Fondovi

fon2

Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost obrta FOREST

ULAGANJE U PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA FOREST

 

Na dan 20.08.2017. godine obrt  F O R E S T u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting

započela je s provedbom projekta :
“ Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta FOREST „
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

 

Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje

 

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: “ Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta FOREST „
 • Trajanje:  12 mjeseci
 • Vrijednost projekta:  950,00 kuna
 • EU sufinanciranje:  300.000,00kuna
 • Korisnik: F O R E S T - OBRT ZA ŠUMARSKE USLUGE TRGOVINU I PRIJEVOZ vl. Goran Navoj

 

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

 

SAŽETAK:

Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

 

Kontakt osoba:

Goran Navoj;  +385 1 6281394; forest@post.t-com.hr  ; http://www.forest.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

horus